Maatregelen tegen COVID-19

Scouting bevat een maatschappelijk engagement: wij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren de kans krijgen om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving. In tijden van sanitaire crisis is het meer dan ooit een noodzaak om die geest van broederlijkheid te bewaren zodat iedereen veilig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Kunnen we straks op zomerkamp met de scouts? Ja! Maar de zomer van 2021 wordt er een van spelen met limieten, spelen in kleinere bubbels, maar vooral van grenzeloos plezier! Op de pagina hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste regels, richtlijnen en aanbevelingen die we kregen vanuit de verschillende overheden en koepelorganisaties, en hoe we deze zullen toepassen op ons zomerkamp. Wij zetten ons in om een leuk en veilig kamp te organiseren, zodat u met een gerust hart uw kind aan ons kan toevertrouwen.


Wie mag er deelnemen aan het kamp?

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kind(eren) al dan niet laten deelnemen aan het zomerkamp. Daarnaast mogen alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonden, mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Wie tot één van onderstaande risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp tenzij een dokter via een attest toestemming geeft (bijvoorbeeld omdat de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie).

 • kinderen en jongeren met diabetes
 • kinderen en jongeren met hartziektes, long- of nieraandoeningen
 • kinderen en jongeren met een verzwakt immuunsysteem
 • Hoe gebeurt het vervoer en de aankomst van de leden?

  Zoals elk jaar vragen we dat u zelf uw kind(eren) komt brengen en afhalen op het veld. U kan daarbij de Reynaert-Beatrijs wegwijzers volgen tot deze specificaties bevatten over de velden (zie foto). Bij het afzetten van uw kind(eren) draagt u als ouder een mondmasker en blijft u in de omgeving van uw voertuig. U kan daar afscheid nemen van uw kind(eren). Er zal een duidelijke zone afgebakend worden waar u bagage kan achterlaten. Kinderen helpen zich te installeren kan uiteraard niet. Contact met leiding en foeriers gebeurt op anderhalve meter afstand.

  Wegwijzers met specificatie naar een veld

  Wegwijzers met specificatie naar een veld
  Hoe gebeurt het vertrek van de leden?

  Op een analoge wijze als bij de aankomst zal u geleid worden naar de velden waar uw kind(eren) verbleef/verbleven. Als ouder draagt u zoals bij de aankomst een mondmasker en gebeurt contact met de leiding op anderhalve meter afstand. Om samentroepen te voorkomen en uit praktische overweging voor families met leden uit meerdere takken kunnen Kapoenen, Welpen en Wolven vanaf 12u30 opgehaald worden. Jonggivers kunnen vanaf 13u00 opgehaald worden, telkens op hun respectievelijke velden. In de mate van het mogelijke bieden we aan ouders een hotdog met een verfrissing aan.

  Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs ©