Maatregelen tegen COVID-19

Scouting bevat een maatschappelijk engagement: wij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren de kans krijgen om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving. In tijden van sanitaire crisis is het meer dan ooit een noodzaak om die geest van broederlijkheid te bewaren zodat iedereen veilig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Kunnen de wekelijkse vergaderingen weer door? Ja! Maar net zoals tijdens de zomer wordt het najaar er een van spelen met limieten, spelen in kleinere bubbels, maar vooral van grenzeloos plezier! Op de pagina hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste regels, richtlijnen en aanbevelingen die we kregen vanuit de verschillende overheden en koepelorganisaties, en hoe we deze zullen toepassen op onze wekelijkse werking.


Wie mag er deelnemen aan de vergaderingen?

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kind(eren) al dan niet laten deelnemen aan een vergadering. Daarnaast mogen alle kinderen die de afgelopen week geen enkel ziektesymptoom vertoonden, naar de vergadering komen. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Wie tot één van onderstaande risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen tenzij een dokter via een attest toestemming geeft (bijvoorbeeld omdat de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie).

 • kinderen en jongeren met diabetes
 • kinderen en jongeren met hartziektes, long- of nieraandoeningen
 • kinderen en jongeren met een verzwakt immuunsysteem
 • Bubbels?

  De bubbelwerking zoals we die kennen van het kamp blijft momenteel van kracht: -12j. en +12j. Om onderling contact tussen deze twee bubbels te vermijden gaan we als volgt te werk:

 • Kapoenen, welpen en wolven die de -12j. bubbel vormen worden afgezet en opgehaald aan de nieuwe lokalen zoals voor de sanitaire crisis.
 • Jonggivers en Givers die de +12j. bubbel vormen komen samen aan oude lokalen, gelegen in de Vogelzanglaan ter hoogte van huisnummer 29. Na de vergaderingen sluiten ze hier af.
 • Ouders en leiding dragen steeds een mondmasker wanneer zij in contact komen. De leden zelf hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Activiteiten

  Net zoals tijdens het zomerkamp kunnen niet alle soorten activiteiten doorgaan zoals het voor de coronacrisis wel kon. Samengevat gaan als volgt te werk:

 • We trachten zoveel mogelijk vergadering buiten in openlucht te laten doorgaan, zowel aan de lokalen als in het park. Telkens blijft de bubbel tezamen en wordt alle contact met buitenstaanders vermeden. Binnen de bubbel hoeft er geen minimumafstand behouden te worden. Spelen met een verhoogd lichamelijk contact zullen dit jaar niet aan bod komen.
 • Jonggivers en givers hebben steeds een mondmasker mee naar de vergadering
 • Hygiëne

  Leiding zal tijdens de vergadering toezien dat kinderen hun handen op een degelijke manier wassen, zeker voor en na het vieruurtje. Aan de ingang van de lokalen zal telkens alcoholgel aangeboden worden.

  Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs ©