Maatregelen tegen COVID-19

Scouting bevat een maatschappelijk engagement: wij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren de kans krijgen om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving. In tijden van sanitaire crisis is het meer dan ooit een noodzaak om die geest van broederlijkheid te bewaren zodat iedereen veilig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Kunnen de wekelijkse vergaderingen weer door? Ja! Maar net zoals tijdens de zomer wordt het najaar er een van spelen met limieten, spelen in kleinere bubbels, maar vooral van grenzeloos plezier! Op de pagina hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste regels, richtlijnen en aanbevelingen die we kregen vanuit de verschillende overheden en koepelorganisaties, en hoe we deze zullen toepassen op onze wekelijkse werking.


Maatregelen vanaf 27 november 2021
 • Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar (= wolven, jonggivers en givers) tenzij onmogelijk wegens de aard van de activiteit. Het mondmasker mag af, als je zittend eet of drinkt.
 • Groep beperkt tot 50 personen (excl. begeleiding) indien de activiteit binnen plaatsvindt.
 • In elke binnenruimte kan slechts 1 groep (max. 50 personen) tegelijk activiteiten doen.
 • Verhoogde inzet op ventilatie en verluchting van de ruimte.
 • In de mate van het mogelijke: afstand van anderhalve meter bewaren
 • Wie mag er niet deelnemen aan de vergaderingen?

  Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kind(eren) al dan niet laten deelnemen aan een vergadering. Kinderen die de afgelopen week ziektesymptomen vertoonden en/of een hoogrisicocontract hadden mogen niet naar de vergadering komen. De ziektesymptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

  Activiteiten

  Net zoals tijdens het zomerkamp kunnen niet alle soorten activiteiten doorgaan zoals het voor de coronacrisis wel kon. Samengevat gaan als volgt te werk:

 • We trachten zoveel mogelijk vergadering buiten in openlucht te laten doorgaan, zowel aan de lokalen als in het park. Spelen met een verhoogd lichamelijk contact zullen dit jaar niet aan bod komen.
 • Wolven, jonggivers en givers hebben steeds een mondmasker mee naar de vergadering
 • Hygiëne

  Leiding zal tijdens de vergadering toezien dat kinderen hun handen op een degelijke manier wassen, zeker voor en na het vieruurtje. Aan de ingang van de lokalen zal telkens alcoholgel aangeboden worden.

  Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs ©