Veelgestelde vragen

Op deze pagina verschijnen de meestgestelde vragen door ouders in verband met de werking van onze scouts- en gidsengroep. Hiermee willen we vermijden dat de leid(st)ers telkens dezelfde vragen opnieuw moeten beantwoorden. Deze pagina wordt permanent aangevuld met veelgestelde vragen, maar bevat geen exhaustief overzicht.


Kampen en weekends

Elk jaar vertrekken alle takken (uitgezonderd de givers) op zomerkamp in Wallonië tijdens de tweede helft van de maand juli. Het Jonggiverkamp duurt dertien dagen (18 t.e.m. 30 juli), het Welpen-/Wolvenkamp tien dagen (21 t.e.m. 30 juli) en het kapoenenkamp zes dagen (24 t.e.m. 30 juli).

Voor de givers is het kamp elk jaar verschillend. Om de twee jaar wisselen buitenlands en binnenlands kamp elkaar af. De data zijn daarbij ook telkens verschillend binnen de maand juli.

Alle praktische informatie over de kampen verschijnt in de Kamptotem te raadplegen via deze pagina.

Om deel te nemen aan de weekends is het niet nodig om zich in te schrijven. Wij houden rekening met schoolvakanties bij het vastleggen van de weekends. Indien je toch niet kan meekomen, dan vragen we om af te zeggen via het afzeggingsformulier.

De deelname aan het zomerkamp is wel onderhevig aan een voorafgaande inschrijving. Dit omwille van het feit dat een kamp lang op voorhand dient voorbereid te worden en er financiële middelen ingezet worden.

Neen. Het gedeeltelijk laten vallen van het weekend of kamp omwille van een persoonlijke reden is absoluut niet de bedoeling. Iedereen is vrij om wel of niet mee te komen op een weekend of kamp, en daarbij hoort een volledig engagement van het lid.

Enkel in hoogdringende gevallen en op uitzonderlijke wijze is het gedeeltelijk missen van een kamp of weekend mogelijk, en dit in samenspraak met de desbetreffende leid(st)er.

De kostprijs van weekends ligt tussen de 16 en 21 EUR afhankelijk van de verblijfsduur.

Financiële bijdragen voor het kamp wisselen van tak tot tak: Kapoenen (85 EUR), Welpen en wolven (125 EUR), Jonggivers (185 EUR) en Givers (afhankelijk van de bestemming)

We vertrekken tweemaal per jaar op takweekend en eenmaal op groepsweekend. De data hiervan worden via de kalender gecommuniceerd in het begin van het schooljaar.

De oudste takken (jonggivers en givers) vertrekken de vrijdagavond met het openbaar vervoer naar de weekendlocatie in Vlaanderen en komen ook zo terug op zondagmiddag. Bij dejongste takken (kapoenen, welpen en wolven) vragen we aan de ouders om hun kinderen te brengen en af te halen. Meestal is dit in de Vlaamse rand rond Brussel.

De weekenduitrusting omvat kledij en attributen nodig tijdens een tak- of groepsweekend + het weekendgeld.

De volgende zaken zitten daar sowieso in: uniform, matras, slaapzak, slaapkledij, toiletgerief, handdoek, lange en korte broek, warme trui, t-shirts, ondergoed, kousen, regenjas en stapschoenen. Daarbovenop worden extra attributen meestal expliciet vermeld: bijvoorbeeld verkleedkledij of een MIVB-abonnement.

U kan deze formulieren in papieren versie aan de groepsleiding geven voor of na de vergadering. Het is ook mogelijk om deze te per mail te sturen naar groepsleiding@reynaert-beatrijs.be. Ingevulde formulieren worden met de post teruggestuurd naar uw thuisadres.

We verzamelen steeds alle verloren voorwerpen na afloop van een weekend of kamp. Deze kunnen opgehaald worden voor of na de vergadering in de lokalen. Eenmaal per jaar schenken we de niet opgehaalde voorwerpen aan solidariteitsprojecten.


Inschrijvingen

De minimumleeftijd om aan scouting te doen is vastgelegd op 6 jaar bij de Kapoenen.

We raden aan om zich in te schrijven in de maand september maar aansluiten tijdens het jaar is in principe ook mogelijk.

Er bestaat geen precieze gids van wat allemaal onder scouting valt. Voor wat onze groep betreft kan u de pagina 'Over ons' raadplegen.

Scouting is en moet toegankelijk zijn voor iedereen met motivatie. Families die het financiëel moeilijk hebben kunnen aanspraak maken op een sociaal tarief. Meer informatie hierover kan u bij de groepsleiding navragen.

De enige voorwaarde die onze groep stelt is het beheersen van de Nederlandse taal. Het is namelijk van belang voor uw zoon of dochter, evenals voor de groep dat hij/zij zich in het Nederlands kan uitdrukken om mee te kunnen doen aan de activiteiten zonder dat de leiding telkens alles moet vertalen. Indien u naar een Nederlandstalige scouts komt om Nederlands te leren zonder enige kennis van de taal, dan moeten wij spijtig genoeg uw inschrijving weigeren. Uit voorgaande jaren bleek dat dit niet werkte en zelfs andere leden heeft aangezet om Frans te spreken tijdens de activiteiten. Wij identificeren ons als een Nederlandstalige groep met als voertaal het Nederlands. We vragen dus dat niet-Nederlandstalige kinderen naast de scouts de kans hebben om op een regelmatige wijze Nederlands te kunnen spreken: op school, thuis, naschoolse activiteit(en), enz.

Tweemaal per jaar organiseren we probeervergaderingen tijdens dewelke kinderen gratis aan de lijve kunnen ondervinden hoe ze scouting ervaren. Probeervergaderingen vinden doorgaans plaats in september en oktober. Meer informatie hierover kan u op de inschrijvingspagina raadplegen.

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks betaald door alle leden en leid(st)ers. Dit bedraagt 46 EUR, waarvan 42,50 EUR naar de verzekering van de leden gaat. Het overblijvende bedrag dient om vieruurtjes en nieuw spelmateriaal aan te schaffen.


Vergaderingen

De vergaderingen gaan meestal door aan onze lokalen in Sint-Pieters-Woluwe, van 14u00 t.e.m. 17u30

De inhoud van de vergaderingen verschijnt in ons maandelijks programmaboekje Totem.

Neen, wij zorgen zelf voor een vieruurtje en water voor de leden. Op deze manier hoeft u zelf niets mee te geven, en krijgen alle leden dezelfde koekjes.

Door lid te zijn van onze scouts- en gidsengroep, engageer je jezelf om regelmatig naar de vergaderingen te komen. Indien je uitzonderlijk niet kan komen, dan kan je de leiding verwittigen door af te zeggen via het afzeggingsformulier.

Hier spreken we niet graag over, maar risicofactor nul bestaat niet. Vragen in verband met de verzekering en eventuele terugbetalingen van medische kosten kan u aan de groepsleiding stellen.


Overige vragen

Je zag B1212G misschien staan in het logo op de welkomspagina van onze website. Wel, elke letter of cijfer heeft een eigen betekenis:

 • B  staat voor de eerste letter van de provincie waarin de groep gelegen is. Dit is provincie Brabant. Sinds 1995 vervangen Vlaams- en Waals Brabant de voormalige provincie Brabant, dat in de groepsnummers wel is blijven bestaan. De B staat niet voor Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt geen deeluit van een provincie.
 • 1  is het nummer van de gouw uit de provincie (in dit geval Brabant). Wij maken deeluit van Gouw West-Brabant (Webra).
 • 2  dat is het nummer van het district binnen de gouw. Naast de districten uit het Vlaams Gewest maken wij deeluit van district Brussel.
 • 12  binnen district Brussel zijn we de 12e groep.
 • G  de laatste letter, G in dit geval, wijst op de samenstelling van de groep. Wij zijn een gemengde groep (jongens en meisjes). Andere mogelijkheden zijn S dat voor een jongensgroep staat en M voor een meisjesgroep.
 • Andere groepen kan je opzoeken dankzij de groepen-tree van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

  Je kan een overzicht met de voor- en achterkant van het scoutshemd op deze pagina terugvinden.

  De foto's getrokken tijdens vergaderingen, weekends en kampen kan je raadplegen via de pagina "Foto's". Om de privacy van onze leden te respecteren is deze pagina beveiligd met een login-wachtwoordsysteem.

  Ouders die hun login/wachtwoord kwijt zijn kunnen een mail sturen naar groepsleiding@reynaert-beatrijs.be. Indien je familie of sympathisant bent, gelieve ook te mailen naar groepsleiding@reynaert-beatrijs.be om een login aan te vragen. Licht ook je relatie tot onze scouts- en gidsengroep toe.

  Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs ©