Naar de scouts gaan?

Helemaal overtuigd van de troeven die scouting kan bieden, of gewoonweg geïnteresseerd door de jeugdbeweging omdat je beste vriend(in) er lid van is? Als ouder ooit leiding geweest of eerder veel vragen bij het reilen en zeilen in een jeugdbeweging? Op deze pagina proberen we duidelijkheid te scheppen op basis van je situatie:


Inschrijven als nieuw lid

Vooraleer je definitief in te schrijven als lid van onze scouts- en gidsengroep raden we ten zeerste aan om eerst te komen proberen. Ben je al komen proberen en ontdekte je dat scouting echt iets voor jou is? Dan kan je overgaan tot de definitieve inschrijving. Deze houdt in:

 • Het inschrijvingsformulier invullen met correcte gegevens. Per post en per mail ontvang je doorheen het scoutsjaar informatie over de vergaderingen, evenementen, etc. maar ook het ledentijdschrift Krak?Boem! van de koepel Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Het lidgeld betalen. De prijs van het lidgeld bedraagt 46,00 EUR per scoutsjaar en is te storten op BE25 4292 1139 9182 met de vermelding Inschrijving 2024 naam+voornaam. Daarvan gaat er 42,50 EUR naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de verzekering van uw kind(eren), het overblijvende bedrag gaat naar onze groep ter betaling van de vieruurtjes en het aanschaffen van nieuw spelmateriaal. Voor kinderen wiens ouders het minder breed hebben biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen een verminderd lidgeld aan. Neem daarvoor contact op met de groepsleiding.
 • En nu?

  Indien beide vereisten (zie hierboven) in orde zijn ben je officiëel lid van onze scouts- en gidsengroep. Wees welkom bij Reynaert-Beatrijs, we verwachten je op de volgende vergadering! In de komende weken na je inschrijving ontvang je een lidkaartje van je takleiding. Als rode draad kan je de volgende zaken lezen om wat inzicht te krijgen in de werking van onze groep:

 • Wij dragen een uniform op elke vergadering. Hoe en waar je dit kan aanschaffen kan je op de desbetreffende pagina lezen.
 • De inhoud van de vergaderingen en informatie over een weekend of kamp kan je lezen in het programmaboekje Totem. Deze verschijnt maandelijks behalve in augustus.
 • Bij vragen kan je de veelgestelde vragen bekijken of de takleiding contacteren. Van de takleiding krijg je ook je blauw-grijze das, een teken van verbondenheid met onze groep.
 • Onze gebruiken, rituelen en tradities kan je hier bekijken. Zo weet je meteen hoe en waarom we elkaar op een scouteske manier groeten.
 • Indien je uitzonderlijk niet kan komen, dan vragen we om ons te verwittigen. Dit kan via het afzeggingsformulier.

 •   Toelatingsvoorwaarden

  Kinderen kunnen lid worden van onze groep indien zij aan beide van deze voorwaarden voldoen:

 • Geboren zijn voor 31 december 2018 inschrijving vanaf september 2024. Kinderen die geboren zijn na 31/12/2018, zijn nog te jong voor de scouts. Onze jongste tak Kapoenen start vanaf de leeftijd van zes jaar. Wij tolereren nog kinderen die 6 jaar worden in 2024, maar jongere kinderen gaat praktisch niet.
 • Zich in het Nederlands kunnen uitdrukken: het is namelijk van belang voor uw zoon of dochter, evenals voor de groep dat hij/zij over een behoorlijk niveau Nederlands beschikt (d.w.z. begrijpen én spreken). Zo voelt uw kind zich op zijn gemak en kan hij/zij optimaal meedoen met de activiteiten.
 • Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs ©